Vraag 880

In artikel 2.104, lid 7 van het Bouwbesluit 2012 staat dat een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt overbrugd een extra beschermde vluchtroute moet zijn. In onze nieuw te bouwen eengezinswoning komt de ouderslaapkamer op 8,8 meter boven de begane grondvloer. Moet de route over de binnentrap nu een extra beschermde vluchtroute zijn?

Nee, een binnentrap in de woning is in de regel geen in het zevende lid van artikel 2.104 bedoeld trappenhuis. De route over de trap hoeft dus ook geen extra beschermde vluchtroute te zijn.

Een trappenhuis is in het Bouwbesluit 2012 gedefinieerd als een verkeersruimte waarin een trap ligt. Als de ruimten waarin de trappen liggen, worden aangemerkt als verkeersruimte, zal het trappenhuis dus moeten worden aangemerkt als extra beschermde vluchtroute. In het Bouwbesluit 2012 is er echter geen voorschrift dat regelt dat een binnen een reguliere woning gelegen gang, overloop of ruimte met een trap moet worden aangemerkt als verkeersruimte. Zo is bijvoorbeeld uit oogpunt van vrije indeelbaarheid beoogd dat ook de gang of overloop die de trappen aan elkaar verbindt in een verblijfsgebied kan liggen.

Echter, ook als de gang of overloop niet in een verblijfsgebied ligt, hoeft deze niet te zijn aangemerkt als verkeersruimte. Het is dus noch in het spraakgebruik noch volgens het Bouwbesluit noodzakelijk om een stijgpunt in een woning aan te merken als trappenhuis.

Ook vanuit de historie van de bouwvoorschriften bekeken (zie artikel 2.158, van het Bouwbesluit 2003) is het niet aannemelijk dat bedoeld kan zijn dat de binnentrap van een eengezinswoning een in het zevende lid van artikel 2.104 van het Bouwbesluit 2012 bedoeld trappenhuis moet zijn.

Versiedatum: 24-05-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.