Veelgestelde vragen

Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik

Omgevingswet

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

U kunt de database met veel gestelde vragen nog blijven raadplegen. Let daarbij wel op dat na 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt en de regels dan veranderen. De vragen in de database gaan over de huidige regels van de Wabo, vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012.

Ga naar het overzicht van vragen en antwoorden

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.