Veelgestelde vragen

Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen is daarom aan regels gebonden. Alle bouwwerken moeten aan die regels voldoen. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.
Vanaf 2021 komt daar de Wet kwaliteitsborging op basis waarvan voor een deel van de bouwwerken geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden maar waarvoor u een zogenoemde kwaliteitsborger moet inschakelen (zie www.stichtingibk.nl voor mee informatie).

Ga naar het overzicht van vragen en antwoorden

Welke vragen kan de helpdesk beantwoorden?

De Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik beantwoordt vragen over de interpretatie en toepassing van de Woningwet, het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de regels rondom bouwvergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen uit de Wabo. Vragen over de Wet op de ruimtelijke ordening en gemeentelijke bouwregelgeving zoals bestemmingsplannen en leges kunnen door de Helpdesk niet worden beantwoord. De Helpdesk toetst geen bouwplannen en geeft geen adviezen over concrete bouwplannen.

Vragen over de volgende onderwerpen worden niet door de Helpdesk beantwoord

  • inhoud van het bestemmingsplan
  • gemeentelijke bouwverordening
  • inhoud van de welstandnota
  • al dan niet vergunningplichtig zijn bepaalde bouwwerken (zie hiervoor Omgevingsloket online of neem contact op met uw gemeente)
  • waar bepaalde voorschriften in het Bouwbesluit te vinden zijn (zie hiervoor Bouwbesluit online
  • toepassing van NEN-normen
  • Wet op de ruimtelijke ordening (Zie Ruimtelijke ordening)

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Kijk eerst in de "veelgestelde vragen" over de bouwregelgeving

Er zijn inmiddels al heel wat vragen over de bouwregelgeving beantwoord. Hierin kunt u via de zoekfunctie aan de linkerzijde eenvoudig zoeken. Een handleiding over het gebruik van deze website vindt u op het tabblad Help. Vindt u geen antwoord op uw vraag, dan kunt u via de link bij de antwoorden (in de rechterkolom onder "Zie ook") alsnog uw vraag stellen aan de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik via het vragenformulier.

Foto gebouwontwerp

Zie ook

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.