Handleiding

Veelgestelde vragen Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik

Deze handleiding geeft informatie over het 'hoe' te werken met 'Veelgestelde vragen Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik': hoe kan ik zoeken, wat gebeurt er als ik op de onderdelen in de resultatenlijst klik?

Zoeken op tekst

U kunt op twee manieren door middel van de invoer van tekstuele zoekopdracht in de vragen en antwoorden zoeken. In de rechter bovenhoek kunt u uw zoekopdracht invoeren. Door vervolgens op 'Enter' of op de knop 'Zoek' te klikken komt u in het overzicht van vragen en antwoorden, waarbij alleen de vragen getoond worden die voldoen aan uw zoekopdracht. Als u zonder zoekopdracht op de knop 'Zoek' klikt komt u in het volledige overzicht terecht en worden alle vragen geselecteerd. Bovenaan in dit scherm kunt u eveneens uw zoekopdracht invoeren. Op uw mobiele telefoon zal alleen dit zoekveld zichtbaar zijn.

Overzicht van vragen en antwoorden

Het tabblad 'Vraag en antwoord' brengt u bij het overzicht van alle vragen en antwoorden. U komt ook op dit scherm terecht door met of zonder zoekopdracht op de knop 'Zoek' in de linker bovenhoek te klikken. Het overzicht bevat een verkorte versie van de vraag. U kunt de volledige vraag zien door er op te klikken en naar het vraagscherm te navigeren. Naast de verkorte vraagtitel wordt ook de versiedatum en de eerste woorden van het antwoord getoond.

Zoeken op nummer

In de eerder genoemde zoekvelden kunt u ook een vraagnummer invoeren. De corresponderende vraag zal bovenaan en omkaderd in de resultatenlijst worden getoond. Tegelijkertijd zal een tekstuele zoekopdracht gestart worden op het vraagnummer. De resultaten die voldoen aan deze zoekopdracht zullen daaronder verschijnen.

Zoeken op datum

Alle vragen zijn voorzien van een versiedatum. In deze invoervelden kunt u een start- en/of een einddatum opgeven. Alle vragen in deze periode zullen dan getoond worden. Indien u alleen een startdatum opgeeft zullen alle vragen vanaf de startdatum tot en met de huidige datum getoond worden. Als u alleen een einddatum invoert zullen alle vragen tot en met de opgegeven einddatum getoond worden.

Verfijnen uw zoekresultaten

U kunt uw verkregen resultaten verfijnen door één of meerdere verfijningen (ook wel facetten genoemd) aan de linkerkant van het scherm te selecteren. Dat kan ook in de volledige resultatenlijst. U hoeft dus geen zoekterm op te geven om de facetten te gebruiken. Achter ieder facet staat een getal dat het aantal resulaten weergeeft dat overblijft als u het facet zou kiezen.

De facetten zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • Speciale thema's: Op dit moment is er een directe verfijninging beschikbaar op alle vragen die betrekking hebben op de 'Adviescommissie praktijktoepasing brandveiligheidsvoorschriften'. In de toekomst kunnen hier nog speciale thema's worden toegevoegd.
  • Bouwwerken: Er zijn een dertigtal bouwwerken opgenomen waarop uw resultaten zijn te verfijnen.
  • Wetten en Besluiten: De resultaten zijn eveneens te verfijnen in ongeveer 25 wetten en/of regelingen

U kunt facetten combineren. Door een facet te kiezen zal het systeem direct laten zien welke combinaties met andere facetten nog één of meerdere resultaten opleveren. Facetten waarvan de combinatie met eerder gekozen facetten geen resultaten opleveren zullen niet worden getoond. Gekozen facetten worden afwijkend weergegeven in de facettenlijst. Deze zijn niet langer aanklikbaar. U kunt eerder gekozen facetten verwijderen door op de regel of het prullenmandje te klikken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.