Vraag 101

Moet ik voor het bouwen van een verblijf voor mijn dier(en) een omgevingsvergunning aanvragen?

Onder artikel 2, onderdeel 21, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen kleine bouwwerken vergunningvrij gebouwd worden. Bouwwerken volgens dit onderdeel   mogen niet hoger zijn dan 1 meter en niet groter dan 2 meter. Deze maten moeten buitenwerks worden gemeten. Dit artikel is met name bedoeld voor bijvoorbeeld hondenhokken en tuinkastjes. 

Grotere dierenverblijven, zoals bijvoorbeeld een volière, kunnen een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk    zijn en zijn dus vergunningvrij indien wordt voldaan aan de voorwaarden die aan een bijbehorend bouwwerk zijn gesteld.

Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een vergunning nodig heeft. Bij twijfel adviseren wij u om met de gemeente contact op te nemen.

Versiedatum: 01-11-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.