Vraag 102

Hoe dient de hoogte van een bouwwerk bepaald te worden?

Het antwoord op uw vraag is afhankelijk van het antwoord op de vraag of u een vergunningvrij of een vergunningplichtig bouwwerk bouwt.
Indien u een op grond van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningsvrij bouwwerk bouwt, wordt de methode voor het meten van de hoogte gegeven in artikel 1 lid 2 van bijlage II bij het Bor. U dient de hoogte van het vergunningvrije bouwwerk te meten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein dan wel de voet (onderzijde) van het bouwwerk tot het hoogste punt van het bouwwerk.
Indien u een vergunningplichtig bouwwerk bouwt, dan wordt de meetmethode gegeven in het plaatselijk geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is gemeentelijke regelgeving. Het bestemmingsplan kunt u opvragen of inzien bij de gemeente.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.