Vraag 214

Is voor het verbouwen van een monument een omgevingsvergunning nodig?

Verbouwen van een monument kan onder voorwaarden vergunningvrij plaatsvinden. Op 1 januari 2012 zijn twee nieuwe artikelen in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden (artikel 3a en 4a). In deze artikelen is de uitbreiding van de vergunningvrije mogelijkheden in, aan, op en  bij monumenten opgenomen. Artikel 3a gaat in op de voorwaarden waaronder geen vergunning nodig is voor onderhoud aan en het veranderen van een monument. Artikel 4a, eerste lid gaat in op het vergunningvrij bouwen in, aan, op of bij monumenten. Het tweede lid van dit artikel regelt het vergunningvrij bouwen in rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten. Via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl kunt u eenvoudig nagaan of er voor de verbouwing van uw monument een omgevinsgvergunning nodig is.

Versiedatum: 19-11-2012

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.