Vraag 229

Wat als mijn bouwaanvraag in strijd is met het bestemmingsplan?

Heeft u een bouwplan waarvoor u een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd dat strijdig is met het bestemmingsplan? Dan ziet de gemeente uw aanvraag automatisch als verzoek om af te wijken van dat bestemmingsplan. U hoeft dit dus niet apart aan te vragen. Wel kan de procedure voor het verlenen van de vergunning langer worden. Dit is afhankelijk van de procedure die volgt uit de wetgeving. Bij de gemeente kunt u navragen hoe lang zij er over verwachten te doen  voordat zij een beslissing nemen op uw aanvraag.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.