Vraag 243

Tegen welke belastingen moet het glas in een balkonhek bestand zijn, in het kader van constructieve veiligheid?

Een balkonhek moet zo sterk zijn dat je er niet doorheen kan vallen, ook niet als je er met een zwaar voorwerp tegen aan botst. De krachten die daarbij optreden noemen we fundamentele belastingscombinaties.
Een balkonhek is daarom een van de in artikel 2.2 van het Bouwbesluit 2012 bedoelde bouwconstructies, die bestand moeten zijn tegen de in NEN-EN 1990 aangegeven fundamentele  belastingscombinaties.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.