Vraag 314

Iemand wil een tuinhuisje plaatsen op een perceel. Het tuinhuisje voldoet qua afmetingen aan de eisen van een vergunningvrij bouwwerk. Het perceel van de bouwer is echter kadastraal gescheiden. Het perceel waarop men het tuinhuisje wil plaatsen doet dienst als tuin bij de woning op het andere perceel. Op dit perceel staat echter geen woning of ander gebouw. Mag het tuinhuisje zonder vergunning worden geplaatst?

Het begrip perceel als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) hoeft niet samen te vallen met het kadastraal perceel. Het gaat om een stuk grond dat fysiek bij het hoofdgebouw behoort. Zo kunnen meerdere kadastrale percelen 1 perceel in het kader van het Bor vormen.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.