Vraag 319

Dient een verrijdbare overkapping gezien te worden als een overkapping of als tuinmeubilair?

Indien de overkapping bedoeld is om gedurende langere tijd op één plaats te staan en dus binnen de definitie van een bouwwerk valt, is in principe sprake van een vergunningplichtig bouwwerk (ook bij verrijdbare overkappingen die op een terrein telkens op een andere plek worden neergezet). Dergelijke overkappingen kunnen niet gezien worden als tuinmeubilair. Of een overkapping zonder omgevingsvergunning voor bouwen gebouwd mag worden is afhankelijk van de plaatsing en de afmeting. In de bouwregelgeving rond het vergunningvrij bouwen valt een overkapping onder het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’. Via de checker van het Omgevingsloket online kunt u nagaan of voor een bijbehorende bouwwerk een omgevingsvergunning benodigd is.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.