Vraag 324

Mijn woning heeft aan de achterkant een uitbouw van 2,5 meter. De uitbouw bestaat uit één bouwlaag over de hele breedte van de woning. Wanneer ik op de uitbouw een dakopbouw (een schuin dak) wil plaatsen voor een slaapkamer, heb ik dan een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig en kan een bestemmingsplan (in algemeen zin) deze verbouwing beletten/verbieden?

Ja, voor de dakopbouw heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen. Ook kan het bestemmingsplan die vergunning in de weg staan.
Het bouwen van een verdieping op een bijbehorend bouwwerk is onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij.  Bij het uitbreiden van een bestaand bijbehorend bouwwerk met een kap is die uitbreiding toegestaan als het uiteindelijk ontstane bijbehorende bouwwerk voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Een van de voorwaarden is echter dat op de verdieping geen personen mogen verblijven. Het gebruik als slaapkamer is dus niet toegestaan. Het gebruik als opslagruimte is dat wel.
Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een bouwvergunning nodig heeft.

Versiedatum: 01-11-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.