Vraag 335

Wat is de definitie van een erker in relatie tot een bijbehorend bouwwerk dat op de grond staat? Dient een erker op een bepaalde hoogte boven het maaiveld te beginnen (en dus los van het maaiveld te hangen)? Is een niveauverschil van 1 millimeter tussen maaiveld en onderkant erker ook een erker of is dit een uitbouw van de woning?

De bouwregelgeving kent de term erker niet. Een erker is daarmee geen bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Indien een erker op de grond staat is sprake van een bijbehorend bouwwerk. Een erker die de grond niet raakt is een vergunningplichtig bouwwerk.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.