Vraag 349

Wij willen de voordeur van onze woning, inclusief kozijn, vervangen. Geldt dan de minimale maat voor de vrije doorgang volgens de regels voor nieuwbouw? Of valt deze wijziging nog onder het kopje bestaande bouw waarbij er geen eisen worden gesteld aan een vrije doorgang?

Conform artikel 4 van de Woningwet zijn op de delen van de woning die geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd, veranderd of vergroot de voorschriften voor verbouw uit het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Dit betekent dat de doorgang van de nieuwe voordeur moet voldoen aan het rechtens verkregen niveau. Praktisch gezien betekent dit dat u de doorgang niet kleiner mag maken dan deze was, tenzij deze zelfs na de vernauwing nog voldoet aan het nieuwbouwniveau. Het nieuwbouwniveau noemen we daarom de bovengrens van het rechtens verkregen niveau. De ondergrens van het rechtens verkregen niveau is het niveau bestaande bouw. Voor bestaande bouw gelden er eisen aan de vrije doorgang van een vluchtroute (ten minste 0,5 m (b) x 1,7 m (h)). Een krappere voordeur is dus, zelfs als hij er al voor de verbouwing was, ontoelaatbaar.

De ondergrens van het rechtens verkregen niveau is het niveau bestaande bouw 

Versiedatum: 01-03-2015

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.