Vraag 368

Mag ik overal op mijn erf, een speeltoestel plaatsen, zonder dat ik daarvoor een vergunning hoef aan te vragen?

Ja dat mag, zolang het speeltoestel maar voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in artikel 2, onderdeel 11, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

  • uitsluitend voor particulier gebruik
  • niet hoger dan 2,5 m
  • uitsluitend functionerend met behulp van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens

Op het moment dat het speeltoestel aan deze definitie voldoet en lager is dan 2,5 meter, mag het speeltoestel zonder vergunning worden geplaatst.

Speeltoestellen die openbaar toegankelijk zijn of bedrijfsmatig gebruikt worden zijn vergunningvrij indien dit past binnen het bestemmingsplan of de beheersverordening. Deze toestellen mogen niet hoger zijn dan 4 meter (artikel 3, onderdeel 4, van Bijlage II, van het Besluit omgevingsrecht (Bor)).

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.