Vraag 369

Moet ik voor het aanleggen van een vlonder boven het water een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?

Ja, voor een houten vlonder in het water is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist indien deze niet als drijvende vlonder is uitgevoerd, maar als vlonder die in de grond is vastgezet. Een vlonder is dan namelijk een bouwwerk en vergunningplichtig. Indien het een vlonder is die niet is gefixeerd (en dus volledig vrij kan bewegen in alle richtingen) dan is er geen sprake van een bouwwerk en is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist.

Een vlonder wordt niet specifiek genoemd in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is derhalve vergunningplichtig.

Naast een omgevingsvergunning is mogelijk nog een vergunning van het waterschap vereist, aangezien u in het water bouwt. Of dit het geval is dient u na te vragen bij het waterschap.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.