Vraag 371

Is het vervangen van mijn garagedeur, welke is geplaatst in de voorzijde van mijn bijgebouw, vergunningvrij?

Het wijzigen van de invulling van een gevelopening in de voorgevel van een bijbehorend bouwwerk, waaronder een bijgebouw tegenwoordig valt, is vergunningvrij.
Een en ander volgt uit artikel 2, onderdeel 7 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze luidt:
"een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van een bijbehorend bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn."

Uit het laatste deel valt af te leiden dat het altijd is toegestaan de invulling van een gevelopening in de voorzijde van een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij te wijzigen zolang de te wijzigen gevel van dat bijbehorende bouwwerk maar gelegen is het achtererfgebied en op minimaal op één meter van het openbaar toegankelijk gebied.

Indien de garagedeur niet in een bijbehorend bouwwerk zit, maar in het hoofdgebouw (de woning zelf), dan is altijd een vergunning voor bouwen vereist indien de garagedeur aan de voorzijde zit.

Versiedatum: 04-05-2016

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.