Vraag 384

Zijn dakramen en daglichtvoorzieningen vergunningvrij?

Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorzieningen zijn onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij. In principe mag overal op een dak een daglichtvoorziening worden geplaatst zolang de afstand tot de zijkanten van het dak maar ten minste 0,5 meter is. Dakramen en andere daglichtvoorzieningen geplaatst in een achterdakvlak of niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak mogen daarnaast 0,6 meter boven het dakvlak uitsteken. Gelden er geen welstandseisen dan mag dit op alle dakvlakken.

Over dakramen en daglichtvoorzieningen is een specifieke folder uitgebracht, welke u kunt vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/dakramen-en-andere-daglichtvoorzieningen-in-een-dak.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.