Vraag 402

Moet een industriehal aangemerkt worden als 'industriefunctie' of als 'lichte industriefunctie'? Wat is het verschil?. In deze ruimte rijden mensen in bijv. vorkheftrucks wel de hele dag rond.

Als de industriehal wordt aangemerkt als 'lichte industriefunctie' speelt het verblijven van personen een ondergeschikte rol, zie de definitie van lichte industriefunctie in artikel 1.1 lid 3 van het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit geeft geen grenswaarden die aangeven wanneer het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. In de toelichting van het Bouwbesluit wordt een lichte industriefunctie omschreven als bijvoorbeeld een opslagloods, een kas of een stal. Of in de beschreven situaties sprake is van 'ondergeschikte rol' is ter beoordeling van de gemeente. De ARBO-wet-/regelgeving geeft maximale werktijden voor de werknemers, deze zijn echter niet zonder meer van toepassing bij toepassing van de bouwvoorschriften.
Een ruimte in een opslagloods waarin bijv. continu heftrucks rondrijden is naar ons oordeel, zelfs als in die heftrucks personen zitten, geen verblijfsgebied of verblijfsruimte als bedoeld in het Bouwbesluit 2012. De werkgever zal niet op grond van het Bouwbesluit maar op grond van de Arbowet erop moeten toezien dat zijn medewerkers voldoende veilig zijn.

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.