Vraag 406

Is de eis van opklimmogelijkheid van artikel 2.20 van het Bouwbesluit 2012 ook van toepassing op radiatoren of verwarmingsbuizen die onder een raam gemonteerd worden?

Ja, ook een onder het raam geplaatste radiator of leiding kan een in artikel 2.20 bedoelde opstapmogelijkheid zijn.

Artikel 2.20 van het Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2014 gewijzigd.  Per deze datum geldt dat niet alleen een vloerafscheiding, maar nu ook een aan of naast de vloerafscheiding geplaatst  constructieonderdeel,  geplaatste installatie of geplaatst onderdeel van een installatie,  geen opstapmogelijkheden mag hebben tussen 0,2 m en 0,7 m boven de vloer. Dit ter voorkoming van het overklauteren . Dit voorschrift is functioneel geredigeerd. Dat betekent dat het bevoegd gezag (dikwijls de gemeente) oordeelt of iets als een opstapmogelijkheid beschouwd moet worden of niet.

Een radiator, een convector of een verwarmingsleiding zijn onderdelen van een installatie (zonder deze elementen functioneert de verwarmingsinstallatie niet) en moeten dus worden beschouwd als opstapmogelijkheid. 

Versiedatum: 09-04-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.