Vraag 410

Wij zijn een zorginstelling voor meervoudig visueel gehandicapten. Mijn vraag is: Ieder jaar komt de brandweer langs om de gebouwen te inspecteren i.v.m. de omgevingsvergunning (voor het brandveilig gebruik). De bestaande woonpaviljoens bestaan inmiddels ongeveer 20 jaar. Toch wordt er getoetst op de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit, waardoor wij iedere keer best voor hoge kosten komen te staan. Mag dit zomaar? Bijvoorbeeld moeten er nu ineens noodverlichtingsarmaturen aan de buitenzijde boven de nooduitgangen komen. Inderdaad in het Bouwbesluit staat dit bij nieuwbouw artikel 6.2 en niet bij bestaande bouw. De inspectie van de brandweer toetst alleen maar naar nieuwbouw maatstaven volgens het Bouwbesluit. Kan dit zo maar?

Nee de brandweer kan dat niet eisen. Op grond van artikel 1b, tweede lid, van de Woningwet, zijn op een bestaand bouwwerk uitsluitend de eisen voor bestaande bouwvan het Bouwbesluit 2012 van toepassing.

Versiedatum: 23-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.