Vraag 419

Ik heb de volgende vraag over het toepassen van veiligheidsglas. Volgens de NEN 3569 moeten gevelelementen met een borstwering lager dan 850 mm worden voorzien van veiligheidsglas. Geldt dit alleen voor gevelelementen op de verdieping of ook voor gevelelementen op de begane grond.

In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen gesteld ter voorkoming van letsel door glasbreuk (behalve zoals is aangegeven in artikel 7.15 lid 1). De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de betrokken partijen en uiteindelijk bij de gebouweigenaar of gebruiker van het gebouw. De norm NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) geeft eisen omtrent (veiligheids)glas, maar deze norm wordt niet door het Bouwbesluit aangestuurd en heeft derhalve geen publiekrechtelijke status. Het is dus niet verplicht die norm toe te passen. Het voldoen aan de norm NEN 3569 kan wel privaatrechtelijk (tussen betrokken partijen) worden afgesproken.
Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de zorgplicht zoals sinds 1 april 2007 in artikel 1a van de Woningwet is vastgelegd. Uit dit artikel volgt dat de zorgplicht van eigenaar, gebruiker of bouwer van een bouwwerk verder gaat dan uitsluitend het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Veiligheidsglas is dus niet verplicht voor een vloerafscheiding. Op de begane grond is er in de regel geen vloerafscheiding vereist, dus dan gelden er ook geen speciale sterkteeisen voor bijvoorbeeld puien i.v.m. het doorvallen van personen.

Trefwoorden: Doorvalbeveiliging

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.