Vraag 423

Volgens artikel 4.22 van het Bouwbesluit 2012 dienen de toegangsdeuren naar toiletruimten minimaal een doorgangsbreedte te hebben van 0,85 m. Als wij een toiletruimte hebben met een voorportaal dat toegang geeft tot een aantal toiletruimen, dienen dan alle deuren van deze toiletruimten een minimale doorgangsbreedte te hebben van 0,85m? En hoe zit dat bij een badruimte, als daarin bijvoorbeeld een aparte doucheruimte wordt gemaakt. Dient de doorgang van de badruimte naar de douche dan minimaal 2,3 m hoog x 0,85 m breed te zijn?

Volgens artikel 4.22, eerste lid, onderdeel c, geldt de eis voor iedere, door het Bouwbesluit voorgeschreven, toiletruimte, en volgens de laatste zin van lid 1 ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar die toiletruimte.

Een vrije doorgang 600 mm naar de toiletten zou eventueel gelijkwaardig kunnen zijn, als de oplossing voldoet aan de voorwaarden als beschreven in het rapport van de Werkgroep Gelijkwaardigheid, zie www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2010/11/30/handreiking-gelijkwaardige-oplossingen.html. De gemeente bepaalt of er sprake is van gelijkwaardigheid.

Artikel 4.22 van het Bouwbesluit 2012 zegt dat ook een doorgang van een voorgeschreven badruimte een vrije doorgang moet hebben met een breedte van 0,85 m. Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de vrije doorgangen binnen de badruimte. Een separate ingebouwde doucheruimte mag dus een smallere doorgang hebben.

Voor niet voorgeschreven toilet- en badruimten geldt de eis van artikel 4.22 niet.

Versiedatum: 23-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.