Vraag 426

Wat zijn de eisen voor een noodoverstort bij platte daken ten aanzien van de grootte, aantallen en de posities hiervan.

Voor constructieve veiligheid gaat het Bouwbesluit 2012 uit van de volgens de Eurocode bepaalde belastingscombinaties. NEN-EN 1991-1-3 (Nationale Bijlage) geeft hiervoor rekenvoorschriften. Daarbij moet worden uitgegaan van een belastingeval waarbij waterafvoer via de reguliere waterafvoeren niet mogelijk is. Daarom is óók een noodafvoersysteem voorgeschreven. Dit kan een speciale voorziening zijn of de (lage) dakrand waarover het regenwater wegloopt. De constructie van het dak dient op de belasting door de waterlaag berekend te zijn voor het geval de noodafvoer onvoldoende functioneert, met inachtneming van wateraccumulatie ten gevolge van doorbuiging van de constructie. Een brochure over de risico's van wateraccumulatie op platte daken kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/23/risicobepaling-lichte-platte-daken.html.  

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.