Vraag 426

Wat zijn de eisen voor een noodoverstort bij platte daken ten aanzien van de grootte, aantallen en de posities hiervan.

Voor constructieve veiligheid gaat het Bouwbesluit 2012 uit van de volgens de Eurocode bepaalde belastingscombinaties. NEN-EN 1991-1-3 (Nationale Bijlage) geeft hiervoor rekenvoorschriften. Daarbij moet worden uitgegaan van een belastingeval waarbij waterafvoer via de reguliere waterafvoeren niet mogelijk is. Daarom is óók een noodafvoersysteem voorgeschreven. Dit kan een speciale voorziening zijn of de (lage) dakrand waarover het regenwater wegloopt. De constructie van het dak dient op de belasting door de waterlaag berekend te zijn voor het geval de noodafvoer onvoldoende functioneert, met inachtneming van wateraccumulatie ten gevolge van doorbuiging van de constructie. Een brochure over de risico's van wateraccumulatie op platte daken kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/23/risicobepaling-lichte-platte-daken.html.  

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.