Vraag 431

Art. 4.27 van het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat een rolstoelgebruiker zelfstandig een woning moet kunnen binnengaan. In verband met hoogteverschillen wordt de woning aan de achterzijde toegankelijk gemaakt voor rolstoelers. Men moet echter eerst door een nevenruimte (in dit geval een garage). Mag de toegankelijkheid van de woning voor rolstoelgebruikers door een garage lopen?

Ja, dat is toegestaan.

Uit artikel 4.21 volgt dat een woning toegankelijk moet zijn vanaf het aansluitend terrein. Het aansluitend terrein is gedefinieerd als, aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een perceel of openbaar toegankelijk gebied.

Dat wil zeggen dat kan worden volstaan met een toegankelijkheid via de tuin, zelfs als de tuin uitsluitend via de garage bereikt kan worden.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat artikel 6.49 voor gebouwen met een toegankelijkheidssector regelt dat er altijd een toegankelijke route moet zijn naar de openbare weg. Dit voorschrift geldt niet voor grondgebonden woningen.

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.