Vraag 435

Geldt er een eis t.a.v. de overklauterbaarheid van een vluchttrap? De trap is niet bedoeld voor het bereiken van een verblijfsgebied maar uitsluitend om over te vluchten in geval van nood. In de praktijk zie ik vaak dat er in de afscheiding van dergelijke noodtrappen grote openingen voorkomen en dat ze overklauterbaar zijn. Is dit toegestaan?

Ja. Voor een noodtrap (d.w.z. een trap die uitsluitend is bestemd om een bouwwerk te ontvluchten) gelden dezelfde eisen als voor een reguliere trap voor wat betreft afmetingen, trapbordes, trapafscheiding en leuning. Dat volgt uit artikel 2.27 in combinatie met artikel 2.32 t/m 2.35 van het Bouwbesluit 2012

Versiedatum: 27-10-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.