Vraag 435

Geldt er een eis t.a.v. de overklauterbaarheid van een vluchttrap? De trap is niet bedoeld voor het bereiken van een verblijfsgebied maar uitsluitend om over te vluchten in geval van nood. In de praktijk zie ik vaak dat er in de afscheiding van dergelijke noodtrappen grote openingen voorkomen en dat ze overklauterbaar zijn. Is dit toegestaan?

Ja. Voor een noodtrap (d.w.z. een trap die uitsluitend is bestemd om een bouwwerk te ontvluchten) gelden dezelfde eisen als voor een reguliere trap voor wat betreft afmetingen, trapbordes, trapafscheiding en leuning. Dat volgt uit artikel 2.27 in combinatie met artikel 2.32 t/m 2.35 van het Bouwbesluit 2012

Versiedatum: 27-10-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.