Vraag 438

Voor de toepassing van beweegbare constructiedelen (ramen en deuren) in inwendige scheidingsconstructies waarop een WBDBO-eis (Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag) van toepassing is, stelt het Bouwbesluit 2012 in artikel 6.26als voorwaarde dat deze zelfsluitend moeten worden uitgevoerd. Voor de toepassing in uitwendige scheidingsconstructies waarop een WBDBO-eis van toepassing is geldt een dergelijke voorwaarde niet. Een WBDBO-eis hoeft in dit geval immers ook niet automatisch in een brandwerendheid van de betreffende gevelopening te resulteren, en zelfsluitendheid eisen voor een niet brandwerende beweegbare gevelopening is niet zinvol. In sommige gevallen echter is de warmtestralingsflux volgens de bepalingsmethode NEN 6068 groter dan de grenswaarde van 15 kW/m2, zodat in de benodigde WBDBO alleen met brandwerende gevelopeningen kan worden voorzien. In die gevallen wordt in het Bouwbesluit niet expliciet zelfsluitendheid geƫist. Dienen desondanks de beweegbare brandwerende gevelopeningen toch zelfsluitend uitgevoerd te worden, op grond van NEN 6068?

Beweegbare brandwerende gevelopeningen behoeven niet zelfsluitend uitgevoerd te worden. In artikel 6.26 van het Bouwbesluit (niet in NEN 6068) is bepaald wanneer een beweegbaar constructieonderdeel zelfsluitend moet zijn. Dit is uitsluitend het geval voor beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt. De WBDBO van een uitwendige scheidingsconstructie (bijv. gevel) mag volgens het Bouwbesluit 2012 (en de NEN-norm waar deze naar verwijst) worden bepaald met beweegbare delen in gesloten stand.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.