Vraag 459

Moet een balkondeur een vrije-doorgangshoogte van 2,30 meter hebben?

Dat is zeker het geval als het balkon een voorgeschreven 'buitenruimte' is (als bedoeld in artikel 4.35 van het Bouwbesluit 2012), zie artikel 4.22 lid 1 van het Bouwbesluit 2012.  Verder moet de deur ten minste 2,30 m hoog zijn als er via het balkon een voor de woning noodzakelijke toegangsroute voert, zie artikel 4.35 lid 1 (waar staat: "Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar een in dit lid bedoelde ruimte") of als er via het balkon een vluchtroute vanuit de woning voert naar het aansluitend terrein (zie artikel 2.107 lid 8).  In het algemeen gesteld hoeft niet iedere terrasdeur, tuindeur of balkondeur een vrije doorgang te hebben van 0,85 m x 2,3 m. Dat is dus alleen nodig als het gaat om een voorgeschreven buitenruimte of indien door de deuropening een noodzakelijke toegangsroute of vluchtroute van de woning doorheen voert.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.