Vraag 465

Op grond van artikel 3.29 van het Bouwbesluit 2012 moeten een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van een woonhuis een voorziening hebben voor luchtverversing. Mag de 50% luchttoevoer van buitenaf d.m.v. draaikiepramen worden aangevoerd?

Met draaikiepramen als toevoeropening voor ventilatielucht kan aan de eisen van het Bouwbesluit worden voldaan, als ze regelbaar zijn met ten minste drie standen (d.w.z. de stand dicht en twee instelmogelijkheden) in het gebied van 0-30% van de vereiste ventilatiecapaciteit (zie art. 3.31 van het Bouwbesluit 2012). Deze twee instelmogelijkheden verschillen in capaciteit ten opzichte van de nulstand en onderling ten minste 10%. Ook moeten de ramen dan voldoen aan de comforteis van artikel 3.30, de geluidsweringeis (afdeling 3.1) en de regenweringeis (art.3.21).

Versiedatum: 19-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.