Vraag 469

Kan een gemeente een erkende kwaliteitsverklaring weigeren? En hoe zit dit met een niet-erkende kwaliteitsverklaring?

Een relevante erkende kwaliteitsverklaringen (als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Woningwet) geldt altijd als voldoende bewijs, volgens artikel 1.8 en artikel 1.11 van het Bouwbesluit 2012.  (N.B.  Ook een relevante CE-markering geldt als voldoende bewijs.) De Stichting Bouwkwaliteit publiceert een overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen op de SBK-internetsite (www.bouwkwaliteit.nl) Het overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen bevat per onderwerp een relatie met het Bouwbesluit. Hierin is aangegeven welke aspecten voldoende bewezen zijn.

Niet-erkende kwaliteitsverklaringen hebben nog niet dit traject doorlopen, hebben dus nog geen status, en zullen door gemeenten niet 'zo maar' geaccepteerd worden. Daarbij heeft iedere gemeente een eigen verantwoordelijkheid om de gelijkwaardigheid te beoordelen.  Maar de aanvrager van de vergunning kan zelf kiezen hoe hij aannemelijk maakt dat aan de voorschriften van het Bouwbesluit is voldaan. Een gemeente kan een niet-erkende kwaliteitsverklaring dus niet zonder motief weigeren.

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.