Vraag 47

Mag ik zonder vergunning een nieuw kozijn aanbrengen in de buitenmuur? Daarbij maak ik een nieuwe opening in de buitengevel.

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
Het maken van een nieuwe gevelopening in de woning is vergunningvrij in de achtergevel of een niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel. Het maken van een nieuwe gevelopening in een voorgevel of een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel is niet zonder vergunning toegestaan. Uitzondering hierop is het wijzigen van een gevel van een bijbehorend bouwwerk. Het maken van een nieuwe gevelopening in de gevel van een bijbehorend bouwwerk is vergunningvrij als die gevel in het achtererfgebied ligt en de afstand tot openbaar toegankelijk gebied groter is dan 1 m. De afstand van 1 meter  geldt alleen als er op het bijgebouw redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. 

Trefwoorden: Raam

Versiedatum: 01-11-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.