Vraag 480

Welke eisen stelt het Bouwbesluit aan de trap naar de zolder van een nieuw te bouwen woning?

Artikel 2.27 van het Bouwbesluit 2012 eist dat hoogteverschillen, groter dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verkeersruimten, toiletruimten en badruimten, van te bouwen woningen, worden overbrugd door een vaste trap of vaste hellingbaan. De eisen die het Bouwbesluit in afdeling 2.5 aan trappen stelt, gelden alleen voor trappen tussen vloeren als bedoeld in artikel 2.27.

De eisen van afdeling 2.5 zijn alleen van toepassing op een trap naar de zolder, als op die zolder een voor personen bestemde vloer aanwezig is. Op elke voor personen bestemde vloer moet namelijk een vluchtroute naar een uitgang van de woning starten.

De in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012 gegeven definitie van een voor personen bestemde vloer of ruimte luidt als volgt: vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen.
Niet alleen een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte of een badruimte heeft een voor personen bestemde vloer. Ook bijvoorbeeld een ruimte voor het wassen of drogen kan een voor personen bestemde vloer hebben. Een zolder kan best een onbenoemde ruimte zijn, maar omdat bijvoorbeeld de wasmachine er staat toch een voor personen bestemde vloer zijn. De trap naar die vloer moet dus voldoen aan de eisen van afdeling 2.5 (trap).

Is op de zolder geen voor personen bestemde vloer aanwezig, dan gelden er volgens het Bouwbesluit geen eisen aan de aanwezigheid of afmetingen van een trap naar die zolder. Er kan dan worden volstaan met een zogenoemde vlizotrap, of een andere beweegbare zoldertrap die soms niet veel meer is dan een aan een luik verbonden ladder waarmee een bergruimte op zolder bereikbaar is.

 

Begripsbepaling, artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012 

voor personen bestemde vloer of ruimtevloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen.


Versiedatum: 24-05-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.