Vraag 483

Is een hal of voorportaal eigenlijk verplicht? In hoeverre moet men de hal van een woning als 'verkeersruimte' aanduiden, en mag men het ook als verblijfsgebied benoemen of als 'onbenoemde ruimte' (gelegen in een verblijfsgebied)?

Een bouwwerk hoeft in principe alleen een 'verkeersruimte' te bevatten als het Bouwbesluit 2012 dat eist. Dat is het geval bij een beschermde vluchtroute. Volgens artikel 1.1 lid 1 voert een beschermde vluchtroute (dat wil zeggen een buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute) uitsluitend door een verkeersruimte. Aangezien de woning zelf een subbrandcompartiment is, liggen er in de woning doorgaans geen 'verkeersruimten'. Als er geen eisen zijn voor (de aanwezigheid van) een verkeersruimte, c.q. een beschermde vluchtroute, hoeft de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen dat ook niet op tekening aan te geven, en is het niet verboden om bijvoorbeeld een hal of een gang aan te wijzen als (onderdeel van een) verblijfsgebied. Vaak is dat ook heel verstandig in verband met de vrije indeelbaarheid van een gebouw. In dat geval moet de aanvrager op tekening de ruimte aanmerken als 'hal' of 'gang', en niet als 'verkeersruimte'. Een hal kan onderdeel zijn van een verblijfsgebied als de begrenzing tussen de hal en de rest van het verblijfsgebied bestaat uit niet-dragende wanden. In dat geval kan de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen de hal of de verkeersroutes met een krijtstreep op de tekening aangeven (door een verblijfsgebied mogen verkeersroutes lopen). ls de hal formeel aangemerkt als 'verkeersruimte', dan mag de hal echter geen onderdeel zijn van een verblijfsgebied, gelet op de definitie van verblijfsgebied en gebruiksgebied in artikel 1.1 lid 1.

U mag een gang ook benoemen als onbenoemde ruimte (gelegen in een verblijfsgebied) van de woonfunctie. Dan hoeft die ruimte dus niet te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan een verblijfruimte van de woonfunctie. Het verblijfsgebied (waar de onbenoemde ruimte in ligt) moet natuurlijk wel voldoen aan de eisen voor een verblijfsgebied.

Versiedatum: 23-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.