Vraag 504

Aan welke geluidsnormen moet een nieuwe warmtepomp of airco bij een woning voldoen (buren maken zich zorgen dat zij geluidsoverlast zullen ondervinden)?

Een 'installatie voor warmte- of koudeopwekking', zoals een warmtepomp of een airco, moet voldoen aan de in de artikel 3.8 en artikel 3.9 van het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen. 

Het geluidsniveau in de woning, dit geldt zowel voor u als voor de buren mag niet groter zijn dan 30 dB (fluisterstil).

Als de warmtepomp, airco of een onderdeel daarvan buiten de woning is geplaatst, dan mag het geluidsniveau in de tuin van uw buren, gemeten op de grens met uw tuin, nergens groter zijn dan 40 dB.

De gemeente kan handhavend optreden bij strijd met de hiervoor genoemde eisen uit het Bouwbesluit 2012, maar ook op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), mits die voldoende aanknopingspunten bevat. Ook het zogenoemde Activiteitenbesluit kan grond bieden voor handhavend optreden.

Iemand die hinder ondervindt kan zelf civielrechtelijke stappen ondernemen op basis van het Burenrecht, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Trefwoorden: Airconditioner, Airconditioning

Versiedatum: 17-05-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.