Vraag 508

Als de hoogteverschillen tussen de vloeren van een te bouwen woning worden overbrugd door middel van een lift, zijn er dan nog trappen nodig? Zo ja, mogen de trappen dan steiler worden? We denken namelijk dat door de aanwezigheid van een lift de eis versoepeld kan worden en er een steilere trap zou kunnen worden toegepast

Er zijn altijd trappen nodig. Dat volgt uit artikel 2.27 van het Bouwbesluit 2012. Elke woning moet vanaf de straat bereikbaar zijn met een reguliere trap als bedoeld in artikel 2.33 of een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.43. Ook als er een lift is. Alleen als er een tweede trap is, dan mag deze tweede trap een trap uitsluitend voor ontvluchten zijn. Steilere trappen kunnen verder alleen worden toegestaan als bij de door u beoogde oplossing sprake is van gelijkwaardigheid zoals bedoeld in artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012. De bevoegdheid voor het oordelen over gelijkwaardigheid ligt bij burgemeester en wethouders.

Het is overigens niet vanzelfsprekend om een steilere trap alleen vanwege de aanwezigheid van een lift te benoemen als een gelijkwaardige oplossing, omdat over de trap ook een vluchtroute zal lopen. In de definitie van vluchtroute kan worden afgelezen dat een lift geen onderdeel van een vluchtroute kan zijn.

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.