Vraag 513

In het Bouwbesluit staat onder afdeling 3.10 (Luchtverversing), artikel 3.34 lid 7, vermeld dat de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, rechtstreeks naar buiten dient te geschieden. Nu is mijn vraag: wanneer een woonkamer en keuken (met een opstelplaats voor een kooktoestel) met elkaar in (open) verbinding staan en dus één verblijfsgebied vormen met bijv. een totale oppervlakte van 50 m2, waardoor er dus een capaciteit aan luchtverversing van 50x0,9= 45 dm3/s benodigd is, moet deze totale capaciteit dan rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd? (deze mag dan ook niet via overstroom naar aanliggende verblijfsgebieden worden afgevoerd. Of moet er minimaal 21 dm3/s rechtstreeks vanuit dat verblijfsgebied naar buiten worden afgevoerd en mag de rest via overstroom geschieden.

In artikel 3.34 lid 7 is aangegeven, dat de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29 lid 4 bevindt, rechtstreeks naar buiten moet plaatsvinden. Doel hiervan is te voorkomen dat onaangename geuren of grote hoeveelheden waterdamp zich verspreiden naar andere ruimten van de gebruiksfunctie. De wetgever bedoelt dat de minimaal vereiste hoeveelheid van 21 dm3/s rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd. Eventuele resterende capaciteit kan via een bad- of toiletruimte worden afgevoerd.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.