Vraag 516

In de woonkamer (verblijfsgebied) bevindt zich halverwege een doorgang breed 2250 mm en hoog 2300 mm (vrije hoogte). Mag dit verblijfsgebied als 1 geheel gezien worden of zijn dit twee onafhankelijke verblijfsgebieden?

Een verblijfsgebied (nieuwbouw) dient, volgens artikel 4.33 lid 3 van het Bouwbesluit 2012, een oppervlakte te hebben die minimaal 1,8 m breed is. Daaraan voldoet in uw geval de woonkamer, aangezien de doorgang 2,25 m breed is. Vanuit het breedte-criterium zou u het verblijfsgebied dus als 1 geheel mogen zien.

De hoogte boven de vloer van een verblijfsgebied dient minimaal 2,6 m te zijn. Daar voldoet de doorgang niet aan. Dit is echter geen bezwaar als de scheidingsconstructie boven de doorgang geen dragende functie heeft.

U mag het verblijfsgebied dus als één geheel zien, als de scheidingsconstructie boven de doorgang niet-dragend is. Deze eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw zijn er geen eisen voor de minimale afmetingen van een verblijfsgebied.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.