Vraag 526

De zolder van een woning is alleen bereikbaar via een beweegbare zoldertrap. Mag er op deze zolder een wasmachine geplaatst worden?

Nee, ervan uitgaande dat de wasmachine daar wordt geplaatst om daar de was te kunnen doen, moet deze zolder bereikbaar zijn met een vaste trap. Het gebruik van de wasmachine maakt namelijk dat dat gedeelte van de zoldervloer een ‘voor personen bestemde vloer of ruimte’ is.

Op een voor personen bestemd gedeelte van vloer moet een vluchtroute beginnen (artikel 2.112, lid 1). Hoogteverschillen in een vluchtroute moeten zijn overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan (artikel 2.31).

De in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012 gegeven definitie van een voor personen bestemde vloer of ruimte luidt als volgt: vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen.

Het kenmerkende gebruik van de ruimte voor een wasmachine is verbonden met de aanwezigheid van personen, bijvoorbeeld voor het vullen, bedienen en legen van de wasmachine. Dit wijkt af van bijvoorbeeld een technische ruimte, ervan uitgaande dat de installaties daar zonder tussenkomst van personen kunnen functioneren. Het feit dat die vloer van de technische ruimte incidenteel moet worden betreden voor controle, onderhoud, reparatie of vernieuwing, maakt niet dat het kenmerkende gebruik van de ruimte verbonden is met de aanwezigheid van personen.

Zou het alleen gaan om de opslag van een wasmachine, dan is de voor die opslag bestemde vloer geen voor personen bestemde vloer en is een vaste trap niet vereist.

Versiedatum: 28-06-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.