Vraag 54

Worden schermen die midden in de tuin worden geplaatst gezien als tuinmeubilair of als erfafscheiding?

Het gaat hierbij in sommige gevallen om tuinmeubilair en soms om een erfafscheiding. Dit is afhankelijk van de uitvoering. Pergola-achtige constructies kunnen worden gezien als tuinmeubilair. Indien echter sprake is van een "gesloten" schutting dan dient dit gezien te worden als een erfscheiding. Indien sprake is van een schutting/erfafscheiding, ook al is deze niet doorlopend en niet op de erf- of perceelgrens geplaatst, dan dient dit als een erfscheiding behandeld te worden. Of u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van tuinmeubilair of een erfafscheiding kunt u eenvoudig nagaan via de checker van het Omgevingsloket online.

Trefwoorden: Erfafscheiding, Schutting, Hek

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.