Vraag 55

Valt een tuinhuisje (prieel) onder tuinmeubilair?

Een prieel is een bouwwerk voorzien van een dak en wordt daarom gezien als bijbehorend bouwwerk. Afhankelijk van de afmetingen kan uw prieel dus vergunningvrij of omgevingsvergunningplichtig zijn. Of u een bijbehorend bouwwerk bouwvergunningvrij mag bouwen kunt u eenvoudig nagaan via de checker van het Omgevingsloket online.

Trefwoorden: Tuinhuisje, Schuur, Blokhut, Berging

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.