Vraag 56

Is het vervangen (dus geen reparatie of "renovatie") van hout- door kunstofkozijnen aan de voorkant vergunningvrij?

Alleen indien de wijziging niet leidt tot een aanpassing van het uiterlijk van de gevel mag dit zonder vergunning voor bouwen. Er is in dat geval namelijk sprake van onderhoud. Veranderd het uiterlijk wel (andere indeling of andere profilering) dan is een vergunning nodig voor het vervangen van kozijnen aan de voorzijde. Zie ook de brochure op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/aanbrengen-of-veranderen-van-kozijnen-of-het-veranderen-van-gevels.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.