Vraag 6

Kunnen in één vergunningaanvraag meerdere bouwwerken worden meegenomen / aangevraagd?

Ja, Dat kan.
Het is mogelijk voor verschillende bouwwerken één aanvraag in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan een bouwplan voor een woonwijk, een aantal bedrijfsgebouwen op één perceel of een vrijstaande garage bij een woning. Wanneer een aanvrager in één aanvraag twee of meer bouwwerken aanvraagt, worden die bouwwerken afzonderlijk beschouwd. Ook worden ze in samenhang beoordeeld als dat relevant is. Bijvoorbeeld een schuurtje bij een woning die de verplichte buitenberging bij die woning vormt. Het resultaat van de beoordeling van de gehele aanvraag moet  in één beschikking (vergunning) kenbaar worden gemaakt.
Is dat niet mogelijk doordat voor één van de bouwwerken wel een vergunning kan worden verleend, maar voor de andere niet, dan zal de aanvraag gesplitst moeten worden of moet de vergunning in zijn geheel worden geweigerd. Het splitsen van de bouwaanvraag kan en mag alleen op verzoek van of tenminste met toestemming van de aanvrager (ARRS 21 juni 1998, AB 1990, 217). De gemeente mag dit niet eigenhandig doen.

Op grond van de ABRS van 2 juli 1998 (JG 99.0013) kan worden afgeleid dat er onder omstandigheden de plicht bestaat de aanvraag te splitsen in een deel waarvan wel vergunning kan worden verleend en een deel dat moet worden geweigerd. Het bouwplan moet dan wel zodanig van aard zijn dat het bouwplan zich leent voor splitsing (het moet gaan om niet samenhangende onderdelen). Indien de aanvraag niet te splitsen is, dan moet de hele vergunning (beide bouwwerken) worden geweigerd.

Indien één van de bouwwerken niet voldoet aan het bestemmingsplan, dan voldoet de gehele aanvraag niet aan het bestemmingsplan en zal dus voor het gehele plan een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd moeten worden. Een alternatief is het splitsen van de aanvraag, waardoor de aanvrager de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het deel wat wel past binnen het bestemmingsplan, eerder kan verkrijgen.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.