Vraag 60

Welke eisen uit het Bouwbesluit zijn van toepassing op het moment dat ik een deel van mijn woning verbouw, de eisen voor bestaande bouw of de eisen voor nieuwbouw?

Op verbouwen zijn in beginsel de nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit van toepassing, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven onder het kopje 'verbouw', zie artikel 1.12 lid 1 van het Bouwbesluit 2012. 

Deze eisen zijn, op basis van artikel 4 van de Woningwet, alleen van toepassing op die onderdelen van de woning die fysiek worden gewijzigd. Dit betekent dat de delen die ongewijzigd blijven alleen hoeven te voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. Deze delen hoeven dus niet te voldoen aan de eisen voor verbouw.

Aangezien in vrijwel alle afdelingen van het Bouwbesluit 2012 een specifiek verbouwniveau is aangegeven, geldt dus in vrijwel alle gevallen dit specifieke verbouwniveau. Dat niveau kan een expliciet in het voorschrift aangegeven verbouwniveau zijn of het zogenoemde «rechtens verkregen niveau». 

Wanneer in een paragraaf van de hoofdstukken 2 tot en met 5 geen specifiek bij verbouw te hanteren kwaliteitsniveau is voorgeschreven, geldt dus de hoofdregel van het eerste lid van artikel 1.12: het nieuwbouwniveau. 

Uit het tweede lid van artikel 1.12 volgt dat bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie wat betreft hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing is. Volgens het derde lid moet bij het geheel vernieuwen van een installatie worden uitgegaan van het nieuwbouwniveau.

Er is sprake van het geheel vernieuwen van een installatie als elke component van de installatie wordt vervangen, inclusief een eventuele bedrading of andere leidingen.

Trefwoorden: Rechtens verkregen niveau

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.