Vraag 607

Naar verwachting voldoen nog niet alle verhuurde kamers van mijn pand aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Vooral de vereiste aanwezigheid van (doorgekoppelde) rookmelders zou mogelijk een probleem kunnen vormen. Moet de gemeente handhavend optreden als de verhuurder geen aanpassingen heeft gedaan?

De vereiste aanwezigheid van rookmelders geldt alleen voor de woonfunctie voor kamergewijze verhuur, volgens artikel 6.21 lid 2 en 3 van het Bouwbesluit 2012. Niet alle woningen met verhuurde kamers vallen in die categorie. Dat is alleen het geval als er 5 of meer 'wooneenheden' zijn waar bewoners hun hoofdverblijf hebben. Op het moment dat de gemeente constateert dat een eigenaar/gebruiker niet voldoet aan de voorwaarden die het Bouwbesluit 2012 stelt, moet de gemeente handhavend optreden. Daarbij geeft de gemeente aan binnen welke termijn de geconstateerde overtreding verholpen moet zijn.

Versiedatum: 23-05-2013

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.