Vraag 645

Mag ik tijdens het bouwen van mijn woning meteen vergunningvrij een dakkapel, aanbouw of een ander bouwwerk bouwen?

Ja, dat mag. Sinds 1 oktober 2010 is het op grond van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) niet meer verboden om vergunningvrij te bouwen tegelijk met nieuwbouw. Het is dus mogelijk dat tegelijk met de bouw van een woning of een ander vergunningplichtig bouwwerk, buiten de vergunning om, een vergunningvrij deel wordt gerealiseerd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een dakkapel of bijbehorend bouwwerk (aanbouw, uitbouw). Zowel het vergunningvrij gebouwde deel als het totale bouwwerk moeten overigens aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2010 voldoen.


Versiedatum: 19-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.