Vraag 68

Wat wordt verstaan onder het begrip dakvoet in geval van een overstekend dak?

De dakvoet is het laagste punt van een schuin dak. Bij een overstek is de dakvoet het laagste punt van het overstek en ligt de dakvoet dus voorbij de gevel. De relatie met de dakvoet is gekozen vanuit welstandsoptiek.
In het geval het dak doorloopt over een aangebouwde garage (zie figuur) moet de dik gedrukte lijn als dakvoet worden aangehouden. Ook indien het dak om een andere reden verspringt moet bij de bepaling van de dakvoet worden uitgegaan van het laagste punt van het schuine dak. Bij bepaalde uitwerkingsvormen, zoals een doorgeschoten kap of een kap met een flink overstek, heeft dat tot gevolg dat een reƫle oplossing voor een dakkapel altijd vergunningplichtig zal zijn.

Afbeeldingen

Schema dak
Schema dak
Schema dakvoet
Schema dakvoet

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.