Vraag 68

Wat wordt verstaan onder het begrip dakvoet in geval van een overstekend dak?

De dakvoet is het laagste punt van een schuin dak. Bij een overstek is de dakvoet het laagste punt van het overstek en ligt de dakvoet dus voorbij de gevel. De relatie met de dakvoet is gekozen vanuit welstandsoptiek.
In het geval het dak doorloopt over een aangebouwde garage (zie figuur) moet de dik gedrukte lijn als dakvoet worden aangehouden. Ook indien het dak om een andere reden verspringt moet bij de bepaling van de dakvoet worden uitgegaan van het laagste punt van het schuine dak. Bij bepaalde uitwerkingsvormen, zoals een doorgeschoten kap of een kap met een flink overstek, heeft dat tot gevolg dat een reƫle oplossing voor een dakkapel altijd vergunningplichtig zal zijn.

Afbeeldingen

Schema dak
Schema dak
Schema dakvoet
Schema dakvoet

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.