Vraag 70

Wij willen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen voor 3 opties die op dezelfde plaats uitgevoerd kunnen worden (dakkapel in 3 varianten). Is dit mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. De gemeente kan niet in dezelfde vergunning 3 verschillende opties voor een dakkapel vergunnen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet eenduidig zijn. Als de gemeente de vergunning zou verlenen, dan ontstaat er een strijdige situatie met artikel 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er kan namelijk nooit volgens de vergunning gebouwd worden, aangezien de 3 opties niet tegelijk uitgevoerd kunnen worden.
Als alternatief kunt u, in overleg met de gemeente, een aanvraag indienen voor de meest verstrekkende variant en vervolgens een wijziging op de verleende vergunning aanvragen zodra duidelijk is wat de uiteindelijke optie zal worden.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.