Vraag 70

Wij willen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen voor 3 opties die op dezelfde plaats uitgevoerd kunnen worden (dakkapel in 3 varianten). Is dit mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. De gemeente kan niet in dezelfde vergunning 3 verschillende opties voor een dakkapel vergunnen. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet eenduidig zijn. Als de gemeente de vergunning zou verlenen, dan ontstaat er een strijdige situatie met artikel 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er kan namelijk nooit volgens de vergunning gebouwd worden, aangezien de 3 opties niet tegelijk uitgevoerd kunnen worden.
Als alternatief kunt u, in overleg met de gemeente, een aanvraag indienen voor de meest verstrekkende variant en vervolgens een wijziging op de verleende vergunning aanvragen zodra duidelijk is wat de uiteindelijke optie zal worden.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.