Vraag 72

Is het plaatsen van een dakkapel op het bovenste deel van een mansarde kap, dus boven de knik, omgevingsvergunningvrij? Ofwel wordt de knik in het dak ook gezien als dakvoet?

Één van de voorwaarden voor het zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen plaatsen van een dakkapel is dat de afstand van de onderkant van de dakkapel 0,5 tot 1 meter boven de dakvoet ligt. De dakvoet is daarbij het laagste punt van de dakconstructie (zie ook vraag 68). De knik in een mansardekap is geen dakvoet, daar de kapconstructie doorloopt onder deze knik. Of een dakkapel vergunningvrij geplaatst kan worden is dus afhankelijk van de afstand tot de dakvoet en niet van de afstand tot de knik in de kap. In bijna alle gevallen zal voor het plaatsen van een dakkapel op het bovenste vlak van een mansardekap dus een omgevingsvergunning nodig zijn.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.