Vraag 74

Wie zitten er in een welstandscommissie en hoe lang mogen zij in de welstandscommissie zitten?

Naast deskundigen kunnen ook geïnteresseerde burgers tot lid van de welstandscommissie benoemd worden. Indien u interesse heeft om plaats te nemen in de welstandscommissie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De sollicitatieprocedure is opgenomen in de bouwverordening. De maximale termijn die men lid mag zijn van de welstandscommissie in één gemeente is in totaal 6 jaar. Wanneer men voor de eerste keer benoemd wordt is men voor 3 jaar lid van de welstandscommissie. Daarna kan men één keer worden herbenoemd. Na deze herbenoeming kan men geen zitting meer nemen in de welstandscommissie in de betreffende gemeente. Wel is het mogelijk om in een welstandscommissie in een andere gemeente zitting te nemen voor een periode van weer maximaal 6 jaar.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.