Vraag 78

Aan welke Bouwbesluitvoorschriften moet een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen worden getoetst wanneer het Bouwbesluit 2012 na het indienen van de vergunningaanvraag wordt gewijzigd : de Bouwbesluitvoorschriften zoals die golden ten tijde van het indienen van de vergunningaanvraag of zoals die gelden ten tijde van het nemen van de beslissing over die aanvraag?

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen moet worden getoetst aan de Bouwbesluitvoorschriften zoals die golden ten tijde van het indienen van de aanvraag van de vergunning. Dit kunt u afleiden uit artikel 9.1 lid 1 van het Bouwbesluit 2012. 

In dit  staat dat de gemeente een omgevingsvergunningaanvraag moet toetsen aan de voorschriften zoals die golden op het tijdstip waarop die aanvraag werd ingediend. In zo’n geval moeten dus bij een tussentijdse wijziging de “oude” Bouwbesluitvoorschriften worden toegepast.

Versiedatum: 27-01-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.