Vraag 783

Ik wil kwaliteitsborger worden. Wat zijn de eisen die aan een kwaliteitsborger gesteld worden en wat moet ik daarvoor doen?

Een kwaliteitsborger is een bedrijf dat voldoet aan alle wettelijke eisen en is gerechtigd om bouwplannen en bouwwerken te controleren. Een kwaliteitsborger moet aan de volgend eisen voldoen:

  • Onafhankelijkheid. Dit wil zeggen dat de kwaliteitsborger niet betrokken mag zijn waarop hij of zij toeziet
  • Voldoende opgeleide mensen in dienst hebben. De eisen die hieraan gesteld worden zijn vastgelegd in de Omgevingsregeling en komen overeen met de eisen die op dit moment ook gelden voor gemeenten.
  • Gebruik maken van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging.
  • De eigen organisatie zodanig georganiseerd dat een instrument ook kan worden uitgevoerd.
Voldoet u aan de opleidingseisen dan kunt u gaan werken voor één van de bestaande kwaliteitsborgers. Wilt u zelf kwaliteitsborger worden dan kunt u het beste contact opnemen met één van de kwaliteitsborgers. Zie hiervoor het landelijke register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging, Kwaliteitsborger worden

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.